پیش ثبت نام دانشجو

Rgister Student

نام و نام خانوادگی (لاتین)(Required)
آن را با کد کشور بنویسید. (با شماره واتساپ شما تماس خواهیم گرفت.)
متعلق به خانواده یا نزدیکان
DD slash MM slash YYYY
کشور و شهر محل تولد(Required)
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
آدرس
نام پدر و مادر(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 20 MB.
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 20 MB.
   لطفا ترجمه انگلیسی یا ترکی ریز نمرات و دیپلم را آپلود کنید.
   فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 10 MB.
    لطفاً یک عکس اندازه پاسپورت را پیوست کنید
    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 20 MB.
     شخص دیگری می نویسد / مورد نیاز در کارشناسی ارشد و دکتری.
     فایل ها را به اینجا بکشید
     Max. file size: 20 MB.
      دانشجو آن را خودش می نویسد / مورد نیاز در مثال کارشناسی ارشد و دکترا